Rudý dědek

Muž s peřím na hlavě (takto Max Švabinský načrtl svůj sen o Z. Nejedlém) chtěl stát vedle Palackého a Masaryka jako morální vůdce českého národa. Místo toho stanul v únoru roku 1948 na tribuně vedle K. Gottwalda, který podepisoval rozsudky smrti svým nejvěrnějším soudruhům. Cosi se zvrtlo v životní pouti věrozvěsta kultury a umění Zdeňka Nejedlého.